Rola człowieka w kontemplacji jest z natury receptywna, gdyż w jej trakcie otrzymujemy dar świętej przytomności (awareness). W tym kluczowym aspekcie przyjmowania określamy czasami kontemplację jako doświadczenie mistyczne lub modlitwa mistyczna.

Tekst jest fragmentem najnowszej książki Wydawnictwa Charaktery "Medytacja chrześcijańska".

Słowo mistyczny w klasycznych tekstach chrześcijańskich nie oznacza wizji, słyszenia Bożego głosu lub doświadczania tym podobnych wyjątkowych zdarzeń. Chociaż tego rodzaju doświadczenia mogą się zdarzyć, niekoniecznie pochodzą od Boga. A nawet jeśli od Niego pochodzą, mogą okazać się przeszkodą, jeśli zbyt kurczowo się ich trzymamy. Mistycy chrześcijańscy używają terminu kontemplacja oraz mistyczne zjednoczenie z Bogiem w odniesieniu do jedności z Bogiem, której stajemy się świadomi i która przemienia życie, a nie w odniesieniu do wizji i tym podobnych doświadczeń. W tym mistycznym uświadomieniu sobie jedności z Bogiem zostajemy uwolnieni od skłonności do czerpania bezpieczeństwa i własnej tożsamości z czegoś mniejszego niż Bóg. W języku właściwym chrześcijaństwu można powiedzieć, że wchodzimy w stan duszy Chrystusa, który uczynił jedność z Bogiem sednem własnej rzeczywistości oraz rzeczywistości każdego człowieka i całego stworzenia.

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 17:49

"Z nauczycielem, czy bez?" - kolejne spotkanie międzyreligijne

Dodane przez

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na spotkanie międzyreligijne  pt. "Z nauczycielem, czy bez?". Doświadczeni nauczyciele buddyjscy - Maria Moneta-Malewska Reiko i Mikołaj Markiewicz Uji rozmawiać będą o roli i potrzebie nauczyciela/przewodnika na drodze rozwoju duchowego. Prowadzenie Bogdan Białek.

Spotkanie odbędzie się 22 września (czwartek) w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Foksal 11 (I piętro, lok. 30). Początek o godzinie 18.

środa, 07 wrzesień 2016 14:08

Medytacja przy liściach herbaty

Dodane przez

Medytacja wesprze Cię w walce ze stresem, a równocześnie doda energii. Zanim jednak zaczniesz medytować, wycisz się – pomoże Ci w tym… zielona herbata.

Dlaczego warto medytować?

Medytacja jest drogą ku doskonałości – ułatwia odnajdywanie źródeł kłopotów oraz sposobów ich rozwiązywania. Przede wszystkim jednak jej celem jest rozwój pozytywnych uczuć i uzyskiwania koncentracji.

Regularna medytacja wpływa na cały nasz organizm: pomaga się wyciszyć i uspokoić. Łatwiej radzimy sobie ze stresem, dzięki czemu niwelujemy takie jego objawy jak m.in. podwyższone ciśnienie krwi, łagodne stany depresyjne czy problemy z bezsennością.

Medytacja jest polecana zwłaszcza przez religie Wschodu: buddyzm, hinduizm. Jednak i modlitwy chrześcijańskie (np. różaniec) noszą jej znamiona. Może i Ty spróbujesz?

środa, 07 wrzesień 2016 16:38

Wielkie pytania życia - nowa książka Jeana Vaniera

Dodane przez

Nakładem wydawnictwa Charaktery ukazała się najnowsza książka założyciela wspólnoty "Arka", określanego jako jeden z najważniejszych proroków współczesności i wielki nauczyciel duchowości. 

W swej najnowszej książce Jean Vanier zaprasza nas do wspólnego stawiania pytań o najważniejsze ludzkie sprawy: o nasze zaangażowanie w problemy współczesnego świata, o źródła dostrzeganego i doświadczanego cierpienia, o naturę i znaczenie miłości, o śmierć i to, co po niej nastąpi, o wymiary sumienia człowieka, o Boga i sposób, w jaki włącza się On w naszą egzystencję, o sens naszego istnienia. Nie są to rozważania abstrakcyjne, ale refleksja oparta na przemyśleniach i osobistych doświadczeniach twórcy wspólnot Arka oraz Wiara i Światło – człowieka, który całe swoje dojrzałe życie poświęcił czynnemu okazywaniu miłości. Zdolność do kochania i nasza potrzeba otrzymywania miłości są biegunami wyznaczającymi i orientującymi nasze człowieczeństwo. W całkowicie osamotnionym człowieku łatwo rodzi się rozpacz. Gdy ktoś odrzuca naszą miłość, a więc i nas samych, strasznie cierpimy. „Bycie umiłowanym” to dar i zadanie, fundament naszej tożsamości, które urzeczywistnia się w relacjach z innymi, leczy i uzdrawia.

Książkę możesz zamówić pod tym adresem.

wtorek, 16 sierpień 2016 01:03

Technika, ucieczka, recepta?

Dodane przez

fot: Rosemarie Wirz/Getty Images

Rozmowy z ludźmi zainteresowanymi medytacją chrześcijańską ukazują, jak wiele mitów funkcjonuje na jej temat. Ujawniają one błędne rozumienie praktyki. Czym zatem chrześcijańska medytacja nie jest?

Nie jest techniką relaksacyjną

Postrzeganie medytacji chrześcijańskiej jako techniki relaksacyjnej byłoby poważnym redukcjonizmem. Medytacja chrześcijańska jest przede wszystkim formą modlitwy.

W swej strukturze zawiera elementy relaksacyjne. Ale kto szuka w medytacji wyłącznie relaksu, wcześniej czy później doświadczy zawodu. Medytacja bywa walką duchową, zmaganiem się ze swym ciałem, myślami czy emocjami. Może być duchowym, modlitewnym Westerplatte, na którym trzeba wytrwać, by przejść dalej. Znają to doświadczanie zwłaszcza uczestnicy intensywnej, dłuższej sesji medytacyjnej.

Błędną postawą w kontekście medytacji jest jej praktykowanie tylko wtedy, gdy wszystko w życiu się układa. W ten sposób tworzy się własną, zamykającą strefę komfortu. To płytki rodzaj praktyki, zawierający w sobie ukryte założenie o relaksacyjnym charakterze medytacji.

Proces jej pogłębiania dokonuje się m.in. wtedy, gdy nie dezerterujemy, choć doświadczamy wewnętrznej posuchy, konsekwencji grzechów, bólu, strapienia, cierpienia, straty. Medytacja w tym stanie ducha jest bardzo owocna. Pomaga przekroczyć własne ograniczenia.

Podejście: „nie usiądę do medytacji, zanim nie będę czuł się w porządku przed Bogiem” jest pomyleniem przyczyny i skutku. W medytacji nie trzeba na nic zasługiwać przed Bogiem, niczym się wykazywać. On obdarza pełną akceptacją każdego – takim, jaki jest. W tym sensie to najgłębsza postać „relaksu” i punkt wyjścia do pielęgnowania miłosnej relacji z Niestworzonym.

piątek, 05 sierpień 2016 03:45

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE ODOSOBNIENIE

Dodane przez

Klasztor na kieleckiej Karczówce

Ośrodek „Melete”, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach zapraszają na spotkanie medytacyjne poświęcone hezychazmowi:

„HEZYCHAZM: TEORIA I PRAKTYKA MEDYTACYJNA”

Odosobnienie odbędzie w dniach 23-25 września 2016 w Kielcach w klasztorze Pallotynów na Karczówce.

czwartek, 07 lipiec 2016 08:41

Medytacje na wakacje

Dodane przez

W czasie urlopu warto znaleźć czas na lekturę tekstów dotyczących rozwoju duchowego. Wydawnictwo „Charaktery” przygotowało dla Państwa na ten czas specjalną propozycję: siedem różnych zestawów, z których każdy zawiera archiwalny numer czasopisma „Medytacja” oraz dwie książki wybitnych autorytetów z dziedziny rozwoju duchowego. Każdy pakiet w cenie tylko jednej książki! Propozycja dostępna od 6 lipca w salonach prasowych oraz w e-księgarni wydawnictwa Charaktery.

Wakacje to najlepszy czas na praktykowanie medytacji, ale także na lekturę tekstów, które pozwolą nam na zrozumienie jej znaczenia, a także na dostrzeżenie potrzeby duchowości w naszym życiu. Dlatego na tegoroczny okres urlopowy przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety, z których każdy zawiera jeden numer czasopisma „Medytacja” oraz dwie książki wybitnych przewodników po duchowych ścieżkach rozwoju: w każdym zestawie inne. Każdy pakiet kosztuje tyle, co jedna książka! Warto pozwolić, by ci, którzy już od wielu lat podążają drogą poszukiwania autentycznego życia duchowego, stali się przewodnikami naszej wędrówki.

Pierwszy z zestawów zawiera dwie książki księdza Tomáša Halíka. Wybitny czeski teolog od lat poszukuje odpowiedzi na pytanie, czym właściwie są wiara i niewiara. Zmaganie z tym zagadnieniem kieruje go często w zaskakujące miejsca. Okazuje się, że często znajduje on wierzących z dala od oficjalnych instytucji religijnych, a także po różnych stronach granic wspólnot, które określaja się jako posiadające prawdę. Dzieje się tak dlatego, że, jak się go nazywa często w Polsce, „czeski Tischner” nie dostrzega istoty wiary w intelektualnym przyjęciu dogmatów, ale w podjęciu wielkiej życiowej decyzji o poszukiwaniu obecności Boga w naszej codzienności.

wtorek, 10 maj 2016 17:06

Mistyczny humanizm Abrahama Heschela

Dodane przez

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkanie poświęcone mistycznemu humanizmowi Abrahama Heschela, które odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 18.00 w Warszawie w siedzibie Centrum przy ul. Foksal 11, lok. 30.

Gośćmi będą:
RABIN RAMI M. SHAPIRO – wybitny filozof i myśliciel żydowski, jeden z czołowych przedstawicieli współczesnego amerykańskiego judaizmu. Kieruje fundacją One River Foundation i wykłada na studiach religijnych w Middle Tennessee State University. Jest autorem około 30 książek i licznych artykułów z zakresu duchowości. Jedna z nich pt. „Bóg” właśnie ukazała się po raz pierwszy po polsku nakładem Wydawnictwa Charaktery. Podczas wizyty w Polsce poprowadzi trzydniowe spotkanie medytacyjne w klasztorze pallotynów na kieleckiej Karczówce.

oraz
KRZYSZTOF DOROSZ – eseista i publicysta, autor esejów z dziedziny kultury i religii w „Znaku”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie politycznym”. Autor książek, między innymi: Maski Prometeusza, Sztuka wolności, Bóg i terror historii.

Spotkanie poprowadzi BOGDAN BIAŁEK – redaktor naczelny magazynów „Charaktery” i „Medytacja”, psycholog, absolwent Studium Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum. Kieruje Ośrodkiem Praktyk Kontemplacyjnych i Spotkań Między Religiami „Melete” w Kielcach.

Terapia lekami przeciwpsychotycznymi to podstawowa i zarazem najskuteczniejsza forma leczenia schizofrenii (porównywalną skutecznością charakteryzują się jedynie elektrowstrząsy). Należy ją podjąć niezwłocznie po postawieniu rozpoznania choroby i kontynuować także po ustąpieniu ostrych objawów psychotycznych (w czasie remisji), najczęściej do końca życia.

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) – sprawdzona metoda opanowania objawów psychotycznych w nowoczesnej formie

Stosowanie leków przeciwpsychotycznych  jest istotą farmakoterapii i najbardziej skuteczną formą terapeutyczną wśród pacjentów chorujących na schizofrenię. Neuroleptyki nie tylko pozwalają na opanowanie nieprzyjemnych objawów choroby, ale i zapobiegają jej nawrotowi oraz umożliwiają powrót do względnie normalnej aktywności i realizację swoich ról społecznych.

wtorek, 09 luty 2016 20:12

Rekolekcje z wiary

Dodane przez

„Żyć tajemnicą” i „Żyć w dialogu” - dwie najnowsze książki ks. Thomasa Halika wydane przez Wydawnictwo „Charaktery” recenzuje najnowszy „Przewodnik Katolicki”. Czasopismo poleca je jako doskonały przyczynek do wielkopostnych rekolekcji.

„O tym socjologu, filozofie, teologu i wykładowcy słyszało wielu, ale niewielu dogłębnie zna jego twórczość. Jego pisarstwo nie należy do najłatwiejszych i trudno jest człowiekowi nieobeznanemu z z filozoficzno-teologicznymi esejami docenić głębię ukrytej w nich myśli. Przyznaję: byłam wśród tych, którzy ze wstydem i żalem odkładali książki Halika na półkę. Dwóch ostatnich odłożyć się nie da - pisze Monika Białkowska w artykule „Rekolekcje z wiary”, który ukazał się ostatnim numerze „Przewodnika Katolickiego” (nr 6 /07.02.2016), najstarszego społeczno-religijnego tygodnika w Polsce.

„Żyć tajemnicą i Żyć w dialogu powstały gdy ich autor postanowił na nowo przejrzeć swoją twórczość, wybierając z niej myśli i porządkując je wokół kilkunastu tematów. Ks. Halik nie prowadzi nas przez świat wiary, pełen lukrowatych aniołków i uśmiechniętych świętych, ale pełen zwątpienia, ciemności, zniechęceń. I przekonuje, że tak właśnie ma być, że w naszych ciemnościach jesteśmy bezpieczni” - czytamy w recenzji.

Strona 2 z 3