czwartek, 16 luty 2012 09:20

Zdrowie duszy: widzenie światła

zdrowie_duzy_maleTym, co liczy się najbardziej w ludzkiej podróży i naszym dążeniu do uleczenia, zdrowia i pełni na wszystkich poziomach człowieczeństwa, jest miłość.

 

Czternastowieczne dzieło mistyczne Chmura niewiedzy podkreśla korzyści, jakie człowiek czerpie z praktykowania medytacji. Nieznany autor wyjaśnia, że ma ona korzystny wpływ na każdy aspekt życia medytującego, na jego temperament, relacje, a nawet wygląd. Osobom, które dopiero rozpoczynają medytację, anonimowy pisarz radzi, aby pozostawały w dobrym zdrowiu, ponieważ dzięki temu będą mogły medytować łatwiej i skuteczniej.


Te dwie uwagi interesująco współbrzmią z wynikami współczesnych badań naukowych, które solidnie dokumentują zarówno fizyczne, jak i psychiczne korzyści płynące z medytacji. W tym świetle uwagi zawarte w Chmurze... mogą brzmieć naiwnie. Neurologia medytacji wydaje się znacznie bardziej od niej złożona i zaawansowana. Natomiast zalecenie pozostawania w dobrym zdrowiu po to, aby móc medytować, ujawnia istotne różnice w priorytetach. Większość lekarzy i psychologów zaleca medytację z uwagi na zdrowotne korzyści, jakie ze sobą niesie. Chmura... mówi natomiast: „Bądź zdrowy, byś mógł medytować”.


Co jeszcze – oprócz wymiernych korzyści fizycznych i psychicznych – można zyskać, medytując? Czy medytacja daje jeszcze duchowe owoce, bardziej nawet znaczące dla zdrowia, pełni i dobrostanu lub wręcz dla samego istnienia?

 

Równowaga i harmonia
Ludzie już wiele wieków temu dostrzegli i nauczyli się wykorzystywać związki między medytacją a medycyną. Przedrostek med- w obu słowach sugeruje troskę i uważność zarówno w pracy profesjonalnego uzdrowiciela, jak i medytującego, który w pewnym sensie uzdrawia siebie, a przynajmniej wykorzystuje głębokie, naturalne procesy samoregulacyjne i terapeutyczne, zachodzące zarówno w umyśle, jak i w ciele.

 

o. LaUrence Freeman OSB jest kapłanem, benedyktynem z klasztoru Chrystusa Króla w Cockfosters w Londynie. Nowicjat odbył pod kierunkiem o. Johna Maina OSB (1926–1983) i wraz z nim w 1977 roku założył klasztor w Montrealu, który zainspirował jeden z nurtów odnowy kontemplacyjnej Kościoła. Po śmierci o. Johna objął opieką Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej.


Wykład wygłoszony na seminarium „Meditation and Mental Health”,
Londyn, 4 maja 2011.
Tłum. Agnieszka Marcisz


Cały tekst dostępny jest w specjalnym wydaniu „Stylów i Charakterów”– Medytacja

 

      


Przeczytano 150662 razy