wydawca

wydawca

wtorek, 16 sierpień 2016 01:03

Technika, ucieczka, recepta?

fot: Rosemarie Wirz/Getty Images

Rozmowy z ludźmi zainteresowanymi medytacją chrześcijańską ukazują, jak wiele mitów funkcjonuje na jej temat. Ujawniają one błędne rozumienie praktyki. Czym zatem chrześcijańska medytacja nie jest?

Nie jest techniką relaksacyjną

Postrzeganie medytacji chrześcijańskiej jako techniki relaksacyjnej byłoby poważnym redukcjonizmem. Medytacja chrześcijańska jest przede wszystkim formą modlitwy.

W swej strukturze zawiera elementy relaksacyjne. Ale kto szuka w medytacji wyłącznie relaksu, wcześniej czy później doświadczy zawodu. Medytacja bywa walką duchową, zmaganiem się ze swym ciałem, myślami czy emocjami. Może być duchowym, modlitewnym Westerplatte, na którym trzeba wytrwać, by przejść dalej. Znają to doświadczanie zwłaszcza uczestnicy intensywnej, dłuższej sesji medytacyjnej.

Błędną postawą w kontekście medytacji jest jej praktykowanie tylko wtedy, gdy wszystko w życiu się układa. W ten sposób tworzy się własną, zamykającą strefę komfortu. To płytki rodzaj praktyki, zawierający w sobie ukryte założenie o relaksacyjnym charakterze medytacji.

Proces jej pogłębiania dokonuje się m.in. wtedy, gdy nie dezerterujemy, choć doświadczamy wewnętrznej posuchy, konsekwencji grzechów, bólu, strapienia, cierpienia, straty. Medytacja w tym stanie ducha jest bardzo owocna. Pomaga przekroczyć własne ograniczenia.

Podejście: „nie usiądę do medytacji, zanim nie będę czuł się w porządku przed Bogiem” jest pomyleniem przyczyny i skutku. W medytacji nie trzeba na nic zasługiwać przed Bogiem, niczym się wykazywać. On obdarza pełną akceptacją każdego – takim, jaki jest. W tym sensie to najgłębsza postać „relaksu” i punkt wyjścia do pielęgnowania miłosnej relacji z Niestworzonym.

piątek, 05 sierpień 2016 03:45

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE ODOSOBNIENIE

Klasztor na kieleckiej Karczówce

Ośrodek „Melete”, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach zapraszają na spotkanie medytacyjne poświęcone hezychazmowi:

„HEZYCHAZM: TEORIA I PRAKTYKA MEDYTACYJNA”

Odosobnienie odbędzie w dniach 23-25 września 2016 w Kielcach w klasztorze Pallotynów na Karczówce.

czwartek, 07 lipiec 2016 08:41

Medytacje na wakacje

W czasie urlopu warto znaleźć czas na lekturę tekstów dotyczących rozwoju duchowego. Wydawnictwo „Charaktery” przygotowało dla Państwa na ten czas specjalną propozycję: siedem różnych zestawów, z których każdy zawiera archiwalny numer czasopisma „Medytacja” oraz dwie książki wybitnych autorytetów z dziedziny rozwoju duchowego. Każdy pakiet w cenie tylko jednej książki! Propozycja dostępna od 6 lipca w salonach prasowych oraz w e-księgarni wydawnictwa Charaktery.

Wakacje to najlepszy czas na praktykowanie medytacji, ale także na lekturę tekstów, które pozwolą nam na zrozumienie jej znaczenia, a także na dostrzeżenie potrzeby duchowości w naszym życiu. Dlatego na tegoroczny okres urlopowy przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety, z których każdy zawiera jeden numer czasopisma „Medytacja” oraz dwie książki wybitnych przewodników po duchowych ścieżkach rozwoju: w każdym zestawie inne. Każdy pakiet kosztuje tyle, co jedna książka! Warto pozwolić, by ci, którzy już od wielu lat podążają drogą poszukiwania autentycznego życia duchowego, stali się przewodnikami naszej wędrówki.

Pierwszy z zestawów zawiera dwie książki księdza Tomáša Halíka. Wybitny czeski teolog od lat poszukuje odpowiedzi na pytanie, czym właściwie są wiara i niewiara. Zmaganie z tym zagadnieniem kieruje go często w zaskakujące miejsca. Okazuje się, że często znajduje on wierzących z dala od oficjalnych instytucji religijnych, a także po różnych stronach granic wspólnot, które określaja się jako posiadające prawdę. Dzieje się tak dlatego, że, jak się go nazywa często w Polsce, „czeski Tischner” nie dostrzega istoty wiary w intelektualnym przyjęciu dogmatów, ale w podjęciu wielkiej życiowej decyzji o poszukiwaniu obecności Boga w naszej codzienności.

wtorek, 10 maj 2016 17:06

Mistyczny humanizm Abrahama Heschela

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkanie poświęcone mistycznemu humanizmowi Abrahama Heschela, które odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 18.00 w Warszawie w siedzibie Centrum przy ul. Foksal 11, lok. 30.

Gośćmi będą:
RABIN RAMI M. SHAPIRO – wybitny filozof i myśliciel żydowski, jeden z czołowych przedstawicieli współczesnego amerykańskiego judaizmu. Kieruje fundacją One River Foundation i wykłada na studiach religijnych w Middle Tennessee State University. Jest autorem około 30 książek i licznych artykułów z zakresu duchowości. Jedna z nich pt. „Bóg” właśnie ukazała się po raz pierwszy po polsku nakładem Wydawnictwa Charaktery. Podczas wizyty w Polsce poprowadzi trzydniowe spotkanie medytacyjne w klasztorze pallotynów na kieleckiej Karczówce.

oraz
KRZYSZTOF DOROSZ – eseista i publicysta, autor esejów z dziedziny kultury i religii w „Znaku”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie politycznym”. Autor książek, między innymi: Maski Prometeusza, Sztuka wolności, Bóg i terror historii.

Spotkanie poprowadzi BOGDAN BIAŁEK – redaktor naczelny magazynów „Charaktery” i „Medytacja”, psycholog, absolwent Studium Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum. Kieruje Ośrodkiem Praktyk Kontemplacyjnych i Spotkań Między Religiami „Melete” w Kielcach.

Terapia lekami przeciwpsychotycznymi to podstawowa i zarazem najskuteczniejsza forma leczenia schizofrenii (porównywalną skutecznością charakteryzują się jedynie elektrowstrząsy). Należy ją podjąć niezwłocznie po postawieniu rozpoznania choroby i kontynuować także po ustąpieniu ostrych objawów psychotycznych (w czasie remisji), najczęściej do końca życia.

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) – sprawdzona metoda opanowania objawów psychotycznych w nowoczesnej formie

Stosowanie leków przeciwpsychotycznych  jest istotą farmakoterapii i najbardziej skuteczną formą terapeutyczną wśród pacjentów chorujących na schizofrenię. Neuroleptyki nie tylko pozwalają na opanowanie nieprzyjemnych objawów choroby, ale i zapobiegają jej nawrotowi oraz umożliwiają powrót do względnie normalnej aktywności i realizację swoich ról społecznych.

wtorek, 02 luty 2016 21:23

XXII Targi Wydawców Katolickich

Targi odbędą się w dniach 7-10 kwietnia 2016 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Organizatorami Targów są Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich wraz z Zarządem Zamku Królewskiego w Warszawie, przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski.

wtorek, 09 luty 2016 20:12

Rekolekcje z wiary

„Żyć tajemnicą” i „Żyć w dialogu” - dwie najnowsze książki ks. Thomasa Halika wydane przez Wydawnictwo „Charaktery” recenzuje najnowszy „Przewodnik Katolicki”. Czasopismo poleca je jako doskonały przyczynek do wielkopostnych rekolekcji.

„O tym socjologu, filozofie, teologu i wykładowcy słyszało wielu, ale niewielu dogłębnie zna jego twórczość. Jego pisarstwo nie należy do najłatwiejszych i trudno jest człowiekowi nieobeznanemu z z filozoficzno-teologicznymi esejami docenić głębię ukrytej w nich myśli. Przyznaję: byłam wśród tych, którzy ze wstydem i żalem odkładali książki Halika na półkę. Dwóch ostatnich odłożyć się nie da - pisze Monika Białkowska w artykule „Rekolekcje z wiary”, który ukazał się ostatnim numerze „Przewodnika Katolickiego” (nr 6 /07.02.2016), najstarszego społeczno-religijnego tygodnika w Polsce.

„Żyć tajemnicą i Żyć w dialogu powstały gdy ich autor postanowił na nowo przejrzeć swoją twórczość, wybierając z niej myśli i porządkując je wokół kilkunastu tematów. Ks. Halik nie prowadzi nas przez świat wiary, pełen lukrowatych aniołków i uśmiechniętych świętych, ale pełen zwątpienia, ciemności, zniechęceń. I przekonuje, że tak właśnie ma być, że w naszych ciemnościach jesteśmy bezpieczni” - czytamy w recenzji.

W roku 2013, roku mojego jubileuszu, odczuwałem bliskość jakiegoś nowego progu życia, a więc także potrzebę obejrzenia się za siebie i „rozliczenia się” z dróg moich rozważań i działalności pisarskiej. W ramach tego bilansu spróbowałem wybrać ze swoich książek, opublikowanych w ciągu ostatnich piętnastu lat, najważniejsze myśli i ułożyć je w odpowiednie grupy tematyczne.

Powstała w ten sposób książka, która może pełnić podwójne zadanie: z jednej strony zaoferować czytelnikom, chcącym zapoznać się ze światem moich myśli, przejrzyste kompendium, z drugiej natomiast tym, którzy szukają raczej impulsów do osobistej medytacji, przedłożyć bogaty wybór krótkich tekstów, mogących służyć na przykład jako „myśl na dany dzień”. Efektem mojego nowego przewertowania starszych książek i artykułów był początkowo jeden obszerny zbiór, który z rekomendacji mojego rodzimego wydawnictwa Lidové noviny podzieliłem na dwie części. Trzymacie właśnie w ręce część drugą. Serdeczna reakcja czytelnicza na pierwszą część, na książkę Żyć z tajemnicą, ucieszyła nas – mnie i zespół redakcyjny wydawnictwa – i umocniła w nadziei, że również ta książka, rozwijająca kolejne tematy, przyniesie wrażliwym czytelnikom podobną korzyść. 

czwartek, 05 listopad 2015 11:17

Żyć z tajemnicą

W miłości jesteśmy ludzcy, najbardziej ludzcy. Miłość jest tak „nazbyt ludzka”, tak głęboko ludzka, że nie może być tylko ludzka.

Jeśli miałbym podać jakąś zwięzłą definicję miłości, to brzmiałaby ona chyba tak: Naprawdę kochamy to, czemu potrafimy dać pierwszeństwo przed Ja. Kochać znaczy w sposób wolny i z radością ukryć się w cieniu Ty.
„Gość w dom, Bóg w dom” – powiada stare przysłowie. „Ten drugi” (na przykład cudzoziemiec, gość) reprezentuje Boga. To przysłowie podpowiada nam głęboką prawdę: Jeśli kochamy tak, że zapominamy o sobie, że przekraczamy nasze własne egoistyczne interesy i roszczenia, wówczas w tym, co w taki właśnie sposób kochamy, na przykład w człowieku, któremu okazujemy bezinteresownie i bezwarunkowo miłość, rzeczywiście (choćby nawet „anonimowo”) spotykamy się z tym, co nas (czy kto nas) radykalnie przekracza: z Bogiem. „Bóg jest miłością” – mówi Pismo. Gdybym miał podać jakąś zwięzłą „definicję Boga”, to powiedziałbym: Bóg jest głębią, w którą wchodzimy, kiedy przekraczamy samych siebie w miłości.
W miłości najbardziej jesteśmy sobą. W miłości jesteśmy ludzcy, najbardziej ludzcy. Jednak właśnie w tym i tylko w tym, w czym jesteśmy najbardziej ludzcy, w pełni ludzcy, ludzcy aż po brzegi, aż nazbyt ludzcy, objawia się nam i daje to, co jest bardziej niż ludzkie.

czwartek, 29 październik 2015 12:15

Uwaga na cierpienie

Jeśli doświadczasz cierpienia psychicznego, to rozpoczęcie praktykowania uważności bez odpowiedniego przygotowania może pogłębić je lub przynieść nowe trudności. Jak sobie z tym radzić i kiedy potrzebne jest wsparcie terapeuty?

Życie nie szczędzi nam zarówno fizycznego bólu, jak i emocjonalnych cierpień. Dlatego nasze mózgi traktują te doświadczenia jako źródła ważnych informacji. I tak na przykład, jeśli spotyka mnie przykrość, to wiem, że muszę oddalić się od jakiegoś obiektu, a dyskomfort to znak, że jakaś część mego ciała wymaga troski. Ludzkie umysły są „zaprogramowane” nie tyle na unikanie bólu, co raczej jego przyczyn – to one bowiem niszczą nasz dobrostan albo uniemożliwiają dojście do siebie po trudnych przeżyciach.

Strona 3 z 25