środa, 12 grudzień 2012 09:08

Medytacja sprzyja uważności

Wiele osób praktykujących medytację, doświadcza dzięki niej zarówno poszerzenia zakresu uwagi, jak i sprawniejszego funkcjonowania intelektualnego, związanego z głębokim przetwarzaniem informacji. Czy uwaga post-medytacyjna jest rzeczywiście tak niezwykła?

Alina Kolańczyk z Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz Przemysław Mikołajczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego porównywali stany uwagi ekstensywnej (charakteryzującej się szerszym zakresem i płytkim przetwarzaniem informacji) u osób po treningu relaksacyjnym, intensywnej (skoncentrowanej, cechującej się głębokim przetwarzaniem informacji) u uczestników szkolenia oraz post-medytacyjnej u zaawansowanej grupy praktykującej zen. 

 

 

Okazało się, że uwagę post-medytacyjną cechuje relatywnie szeroki zakres, wzmożona zdolność przyswajania informacji oraz czujność. Prawdopodobnie specyfika tej uwagi jest związana z bardziej ekonomiczną organizacją przetwarzania, osiąganą po dłuższym czasie praktykowania medytacji. Aby to potwierdzić, konieczne są jednak dalsze badania.

Artykuł opublikowano w czasopiśmie „Studia Psychologiczne” (2011,t. 49, z. 3, s. 57–73).

Przeczytano 10973 razy