wtorek, 29 kwiecień 2014 08:03

Do zmiany siebie

Osoby podejmujące terapię uzależnień oceniają sesje medytacji, relaksacji i jogi jako najlepsze, najpopularniejsze i najbardziej użyteczne.Techniki relaksacyjne i medytacyjne, umiejętnie wprowadzane, mogą być skutecznym narzędziem zmiany, które każdy może stosować sam w zaciszu własnego umysłu.

Po raz pierwszy zetknęłam się z jogą w Lublinie, gdzie studiowałam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moje studia były bardzo teoretyczne i choć to stymulowało mnie intelektualnie, nie zaspokajało jednak do końca moich aspiracji – poszukiwałam bowiem również praktycznej metody pracy nad sobą. Taką metodą okazała się joga. Moim pierwszym nauczycielem był Leszek Mioduchowski, którego praktyka jogi do dziś jest dla mnie źródłem inspiracji. Leszek miał kontakt z instruktorami ze szkoły Iyengara i jego podejście zachowuje precyzję i dokładność metody Iyengara. Jego rozumienie jogi można nazwać rozwijaniem uważności ciała. Od pierwszych zajęć z Leszkiem wiedziałam, że joga jest dla mnie.


W 2005 roku przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii. Szukając zajęć jogi, trafiłam do Norwich Buddhist Centre. Zaczęłam systematycznie uczyć się medytacji. Praktyki, z którymi się zetknęłam na początku, to Uważność oddychania i Rozwijanie Metta. Pierwsza ćwiczy koncentrację i polega na obserwowaniu oddechu, druga rozwija pozytywne nastawienie do siebie, ludzi i świata wokół. Obie można opisać jako buddyjskie praktyki medytacyjne samatha. Pomagają one doskonalić zdolność do ogniskowania i utrzymywania uwagi. Są technikami bezpośredniej pracy z umysłem. Ich rezultatem jest skoncentrowany, efektywny, pozytywnie nastawiony umysł.

 

Angielska terapia
Od listopada 2005 do kwietnia 2013 pracowałam w Norwich jako terapeuta uzależnień w ośrodku NORCAS. Prowadziłam tam nowatorski program terapii grupowej oparty na elementach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Dotychczasowe podejście do osób uzależnionych było w NORCAS głęboko zakorzenione w humanistycznej terapii rogeriańskiej, skoncentrowanej na kliencie. Miało to wyraz również w codziennym języku – pacjentów nazywa się tutaj klientami. Prowadzony przeze mnie program przeznaczony był dla klientów, którzy osiągnęli już pewien stopień stabilności na swojej drodze do trzeźwości i mogli uczestniczyć w intensywnych zajęciach terapeutycznych. Przyjęcie każdego indywidualnego klienta do grupy poprzedzała diagnoza stopnia uzależnienia, zdrowia psychicznego oraz sytuacji socjalnej. Wielu przyjmowanych klientów oprócz problemu z uzależnieniem, borykało się również z innymi trudnościami psychicznymi. Spora część grupy była już w fazie wczesnej abstynencji. Inni byli jednak mniej stabilni – osoby na programie metadonowym, subutexowym oraz w programie redukowania przyjmowania alkoholu. (W Anglii terapia osób z problemem alkoholowym i narkotycznym odbywa się najczęściej razem. W terapii uzależnienia od alkoholu oraz niektórych innych środków zmieniających świadomość, np. marihuany, często stopniowo redukuje się przyjmowanie środka – takie też podejście było uznawane przez NORCAS).


Stosowany tu program był ośmiotygodniowym, dziennym programem terapeutycznym. Trzy pierwsze godziny pracy grupowej obejmowały inspirowaną założeniami CBT intensywną pracę psychoedukacyjną z emocjami i przekonaniami, której celem była zmiana negatywnych schematów myślenia na zdrowsze i pozytywne. Sesje popołudniowe (dwugodzinne) obejmowały różnego rodzaju sesje edukacyjne, praktyczne, kreatywne oraz terapię komplementarną. Jako osoba odpowiedzialna za program miałam dość duży margines wyboru treści programu i treści sesji.

big medytacja z ksiazka

 

Cały tekst znajduje się w bieżącym wydaniu „Medytacji” (1/2014) – dostępnym także w pakiecie z książką „H.M. Enomiya-Lassalle. Jezuita i nauczyciel zen”

 

ANNA KONEFAŁ (ANYA KONEFAL) jest psychologiem, od dziesięciu lat zajmuje się terapią uzależnień. Prowadziła program dzienny dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu w Norwich, w Wielkiej Brytanii.
Jest buddystką praktykującą we Wspólnocie Buddyjskiej Triratna. Medytuje regularnie od ośmiu lat. Jest niezależnym nauczycielem jogi (British Wheel of Yoga), prowadzi zajęcia jogi na buddyjskich wyjazdach medytacyjnych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz tygodniowe klasy dla studentów w Norwich.

Przeczytano 5014 razy