czwartek, 16 lipiec 2015 12:35

Żródło duchowego bogactwa

big Medytacja zydowska okladka„Medytacja żydowska” to jedna z najnowszych pozycji Wydawnictwa Charaktery dla tych, którzy nieustannie starają się pogłębiać swe życie duchowe. Znajdą w niej inspirację Żydzi i chrześcijanie, buddyści i muzułmanie, poszukujący i ci, którzy uważają, że nie muszą poszukiwać. „Medytacja żydowska” ortodoksyjnego rabina Aryeha Kaplana to niezwykła droga poznawania siebie i zrozumienia innych. O książce piszą rabin Symcha Keller i publicysta protestancki Krzysztof Dorosz.

  symcha keller maleSymcha Keller, Symcha Keller, rabin i działacz społeczności żydowskiej. Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Współtwórca podpisania umowy pomiędzy TVP SA a Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczącej cyklicznych programów telewizyjnych o tematyce żydowskiej.

 

Określenie, medytacja żydowska praktycznie nie funkcjonuje w religijnej terminologii narodu Izraela. Istnieje ku temu kilka przyczyn i zgadzam się z rabinem Kaplanem, że to sformułowanie jest bliższe kulturom wschodu. Dzieło rabina Kaplana stara się je oswoić, wprowadzić termin „medytacja” do codziennej praktyki żydowskiej i jednocześnie nauczyć nas funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z naszym „małym ludzkim szaleństwem”.
W pierwszej części rabin Kaplan podaje kilka prostych technik medytacji, które są obecne we wszystkich kulturach dążących do rozwoju duchowego. Upraszczając, w tym rozdziale autor przekazuje nam uniwersalną prawdę – nie jesteś ciałem, nie jesteś umysłem, czyli to Ty musisz panować nad swoim umysłem, a nie umysł nad Tobą. Takie sformułowania znajdziemy u mistrzów chasydyzmu, ale też u mistrzów duchowych buddyzmu i innych religii. Rabin Kaplan odkrywa tą drogę dla religijnych Żydów. Podobnej misji podjął się w latach 1960 – 70 rabi Shlomo Carlebach, który wędrował po licznych wschodnich ośrodkach medytacji i dosłownie wyciągając z nich Żydów pokazując analogiczną drogę w ramach judaizmu. Uważam, że doskonałą częścią książki rabina Kaplana jest umiejętność przedstawienia codziennej modlitwy żydowskiej, jako formy medytacji. Autor koncentruje się na przekonaniu, że modlitwa musi być czynnością twórczą i w pełni świadomym aktem na ścieżce rozwoju duchowego. Można by tu zacytować jedną z myśli nauki chasydzkiej, „największym grzesznikiem jest ten, który modli się dzisiaj, bo modlił się wczoraj”. W tej części dzieła całkowicie identyfikuję się z myślą rabinem Kaplana.

Wydaje mi się jednak, że autor zbyt pobieżnie zajął się zagadnieniami  życia codziennego i rolą, jaką pełni w życiu kawana, czyli intencja. Zgodnie z naukami Icchaka Lurii oraz mistrzów wczesnego chasydyzmu modlitwą, czyli medytacją jest każda czynność wykonywana w życiu jeżeli dostatecznie mocno się na niej skupimy i zawrzemy w niej kawanę, czyli intencję czynu duchowego. Kiedy zapytano się ucznia rebego Mojsze z Kobrynia co mistrz czynił najlepiej ów odpowiedział: to co w danym momencie czynił.   

Uważam, że wydanie tej książki zasługuje na uznanie przede wszystkim dlatego, że przybliża czytelnikowi duchowość żydowską i daje impuls do dalszych studiów.

 

doroszKrzysztof Dorosz jest eseistą i publicystą, autorem esejów z dziedziny kultury i religii w "Znaku", "Więzi", "Tygodniku Powszechnym", "Przeglądzie Politycznym". Był redaktorem naczelnym miesięcznika ewangelicko-reformowanego "Jednota". Autor książek, między innymi: "Maski Prometeusza", "Sztuka wolności", "Bóg i terror historii", "Między wiarą a Kościołem: listy o szukaniu drogi" (ta ostatnia napisana ze Stanisławem Obirkiem).

Żydowska medytacja to fascynujący wstęp do żydowskich praktyk medytacyjnych. Czytelnik bez trudu się przekona, że żydowska medytacja — w postaci mantry, kontemplacji czy wizualizacji — nie różni się bardzo od teorii i praktyki medytacyjnej, która kilkadziesiąt lat temu przyszła do Europy i Ameryki z Dalekiego Wschodu. Bliska jest również coraz lepiej znanej i coraz szerzej praktykowanej medytacji chrześcijańskiej. Nic w tym dziwnego, skoro wszystkie praktyki medytacyjne stawiają sobie to samo zadanie — otworzyć nam drogę do bezpośredniego przeżycia duchowej rzeczywistości. Bo chociaż jesteśmy na każdym kroku przez tę rzeczywistość otoczeni, dostrzegamy ją bardzo rzadko. Nie chwytamy wysyłanych przez nią impulsów, ponieważ świat widziany pięcioma zmysłami i rozumem niemal bez reszty zawładnął naszą codzienną świadomością. Książka rabina Kaplana, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat, pokazuje nam drogę do przeżycia rzeczywistości leżącej poza zmysłami i poza rozumem. Tę drogę Aryeh Kaplan  opisywał również w książkach Medytacja i Biblia oraz Medytacja i Kabała. Był pierwszym ortodoksyjnym rabinem, który napisał książkę o żydowskiej medytacji, przeznaczoną dla szerokiej publiczności.

big Medytacja zydowska okladka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKA DOSTĘPNA NA WWW.SKLEP.CHARAKTERY.EU

Przeczytano 5065 razy