wtorek, 20 październik 2015 12:46

Jeśli jest

Dodane przez

Medytacja prowadzi do miłości. Duchowość jest miłością. Miłość jest pełną mądrości głupotą. O ile jest.
O ile miłość jest. Jeśli jest.

...Głupota nie jest śmieszna.
Mądrość nie jest wesoła...
(„Schyłek wieku”, Wisława Szymborska)

Bardzo lubię tę zaprawioną nutką goryczy frazę Poetki. To wyznanie kieruje moją uwagę ku Mistrzowi Eckhartowi i jego zapewnieniu, że „ubogi jest ten, kto nic nie wie”.

***
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Ubogi w duchu, czyli niewiedzący.

***
BANNER ciebiePonoć abba Pojmen taką dał wskazówkę abbie Józefowi: „Pytaj w każdych okolicznościach «kim jestem» i nie osądzaj nikogo”. Oto praktyka ubóstwa w duchu, praktyczna niewiedza. Jedna z najsilniejszych pokus w nas – osądzać; każdego, siebie, wszystko, wszystkich... Ocenić i potępić. Jakaż w tym moc!

***
Silnie przywiązany do opinii. Niegotowy na ubóstwo, wystraszony ogołoceniem z opinii. Św. Franciszek wyrzucający swoim braciom, że porzuciwszy doczesne dobra
ciągle za pazuchą trzymają trzos opinii.

***
Nie wiem, nie wiem, nie wiem...
Nasza bezbronność jest wielką raną, której nie można uleczyć. Jest tym, co często najbardziej nas uraża. Ale być może właśnie ta rana, jak pisze Martin Laird OSA, jest bramą do krainy ciszy.

***
Otwieranie się na ciszę oznacza otwarcie ran, wszystkich ran. „Cały zbudowany jestem z ran” – śpiewał Sted. Ale to w ciszy mogę „w sobie uznać siebie”. I  stanę się „ciszą świadomą chaosu”.

***
Św. Tomasz, podsumowując swoje życie i twórczość, doszedł do wniosku, że wszystko, co napisał, jest słomą.
Staje się świadomy, że wiedza musi ustąpić miłości.

***
Pisze czeski ksiądz Tomáš Halík (na stronie 109 „Medy­tacji”): „Jeśli miałbym podać zwięzłą definicję miłości, to byłaby ona prawdopodobnie taka: Naprawdę kochamy to, co znaczy dla nas tak wiele, że jesteśmy w stanie dać temu pierwszeństwo przed naszym «ja». Kochać znaczy dać pierwszeństwo ukochanej osobie, w wolności i z radością usunąć się w cień”.

***

Medytacja prowadzi do miłości. Duchowość jest miłością. Miłość jest pełną mądrości głupotą. O ile jest. O ile miłość jest. Jeśli jest. 

Bogdan Bialek fot Krzysztof DubielBOGDAN BIAŁEK jest absolwentem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studium Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym „Charakterów” i „Medytacji”, kieruje Ośrodkiem Praktyk Kontemplacyjnych i Spotkań Między Religiami „Melete” w Kielcach. Foto: Krzysztof Dubiel

medytacja z ksiazka benner

wtorek, 20 październik 2015 12:38

Spis treści

Dodane przez

Ślady
Jeśli jest O medytacji, która prowadzi do miłości, pisze Bogdan Białek

Otwarcie
W duchu kontemplacji Thomas Merton OCSO o modlitwie kontemplatywnej
Bóg bez mowy Raimon Panikkar o tym, jak mówić i milczeć o Bogu
Poza schematami Sylwetkę wybitnego teologa Raimona Panikkara przybliża Maciej Bielawski
Co to jest Paralizator czy lekarz? Wacław Hryniewicz OMI analizuje, czym jest miłość Jezusa
W rytm imienia Jezus Tajniki modlitwy wewnętrznej opisuje Marek Danielewski
Uzdrowienie Richard Rohr OFM o etapach dochodzenia do autentycznej wiary

Jak to działa
Moje życie zawsze ze mną Medytacja to nie ucieczka przed życiem – przekonuje Maksymilian Nawara OSB
Jak medytować Cenne wskazówki nauczycieli
Czy medytacja może cię zmienić? Odpowiedzi udzielają dr Miguel Farias i Catherine Wikholm
Z niewłaściwych pobudek O błędnych wyobrażeniach o praktyce medytacji opowiada Barry Magid
Technika, ucieczka, recepta? Dariusz Hybel obala osiem mitów na temat medytacji
Uwaga na cierpienie Kiedy praktykującym potrzebny jest terapeuta – wskazuje Jim Hopper
Jedność w rozbiciu Jacek Prusak SJ rozważa, czy medytacja chroni przed podatnością na zranienie
Gdzie się medytuje Adresy grup w Polsce
Fałszywy mistrz Jak rozpoznać prawdziwego nauczyciela, wskazuje Paulina Chołda

Świadectwa
Z medytacją nigdy nic nie wiadomo uważa Krzysztof Dorosz
Słoma jest słoma, jest słoma, jest słoma Bogdan Białek ostrzega przed oślepieniem na drodze do oświecenia
Droga bez drogi Piotr Sikora przekonuje, że każda czynność może być medytacyjna
W stronę serca Pierwsze w Polsce wspólne medytacje chrześcijan i muzułmanów opisuje Magda Brzezińska

Spotkanie w dialogu
Inne palce też wskazują na księżyc Ruben L. F. Habito o tym, jak mogą czerpać od siebie chrześcijanie i osoby praktykujące zen
Pilnie czuwając Medytację murakaba przybliża Andrzej Ahmed Saramowicz
Adab Kabir Helminski przedstawia zasady sufickiej etykiety
Mesjasz Jezusa i Jego życie opisuje rabin Shmuley Boteach
Taniec dla Boga Saju George SJ o połączeniu duchowości ignacjańskiej z indyjskim tańcem klasycznym

Kontemplując
Miłość – ołtarz nieznanego Boga Tomáš Halík o wierze, której istotą jest miłość

Czytelnia 

Pomocne lektury od Jacka Prusaka SJ

medytacja z ksiazka benner

piątek, 05 sierpień 2016 03:45

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE ODOSOBNIENIE

Dodane przez

Klasztor na kieleckiej Karczówce

Ośrodek „Melete”, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach zapraszają na spotkanie medytacyjne poświęcone hezychazmowi:

„HEZYCHAZM: TEORIA I PRAKTYKA MEDYTACYJNA”

Odosobnienie odbędzie w dniach 23-25 września 2016 w Kielcach w klasztorze Pallotynów na Karczówce.

wtorek, 10 maj 2016 17:06

Mistyczny humanizm Abrahama Heschela

Dodane przez

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkanie poświęcone mistycznemu humanizmowi Abrahama Heschela, które odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 18.00 w Warszawie w siedzibie Centrum przy ul. Foksal 11, lok. 30.

Gośćmi będą:
RABIN RAMI M. SHAPIRO – wybitny filozof i myśliciel żydowski, jeden z czołowych przedstawicieli współczesnego amerykańskiego judaizmu. Kieruje fundacją One River Foundation i wykłada na studiach religijnych w Middle Tennessee State University. Jest autorem około 30 książek i licznych artykułów z zakresu duchowości. Jedna z nich pt. „Bóg” właśnie ukazała się po raz pierwszy po polsku nakładem Wydawnictwa Charaktery. Podczas wizyty w Polsce poprowadzi trzydniowe spotkanie medytacyjne w klasztorze pallotynów na kieleckiej Karczówce.

oraz
KRZYSZTOF DOROSZ – eseista i publicysta, autor esejów z dziedziny kultury i religii w „Znaku”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie politycznym”. Autor książek, między innymi: Maski Prometeusza, Sztuka wolności, Bóg i terror historii.

Spotkanie poprowadzi BOGDAN BIAŁEK – redaktor naczelny magazynów „Charaktery” i „Medytacja”, psycholog, absolwent Studium Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum. Kieruje Ośrodkiem Praktyk Kontemplacyjnych i Spotkań Między Religiami „Melete” w Kielcach.

czwartek, 05 listopad 2015 11:17

Żyć z tajemnicą

Dodane przez

W miłości jesteśmy ludzcy, najbardziej ludzcy. Miłość jest tak „nazbyt ludzka”, tak głęboko ludzka, że nie może być tylko ludzka.

Jeśli miałbym podać jakąś zwięzłą definicję miłości, to brzmiałaby ona chyba tak: Naprawdę kochamy to, czemu potrafimy dać pierwszeństwo przed Ja. Kochać znaczy w sposób wolny i z radością ukryć się w cieniu Ty.
„Gość w dom, Bóg w dom” – powiada stare przysłowie. „Ten drugi” (na przykład cudzoziemiec, gość) reprezentuje Boga. To przysłowie podpowiada nam głęboką prawdę: Jeśli kochamy tak, że zapominamy o sobie, że przekraczamy nasze własne egoistyczne interesy i roszczenia, wówczas w tym, co w taki właśnie sposób kochamy, na przykład w człowieku, któremu okazujemy bezinteresownie i bezwarunkowo miłość, rzeczywiście (choćby nawet „anonimowo”) spotykamy się z tym, co nas (czy kto nas) radykalnie przekracza: z Bogiem. „Bóg jest miłością” – mówi Pismo. Gdybym miał podać jakąś zwięzłą „definicję Boga”, to powiedziałbym: Bóg jest głębią, w którą wchodzimy, kiedy przekraczamy samych siebie w miłości.
W miłości najbardziej jesteśmy sobą. W miłości jesteśmy ludzcy, najbardziej ludzcy. Jednak właśnie w tym i tylko w tym, w czym jesteśmy najbardziej ludzcy, w pełni ludzcy, ludzcy aż po brzegi, aż nazbyt ludzcy, objawia się nam i daje to, co jest bardziej niż ludzkie.

czwartek, 29 październik 2015 12:15

Uwaga na cierpienie

Dodane przez

Jeśli doświadczasz cierpienia psychicznego, to rozpoczęcie praktykowania uważności bez odpowiedniego przygotowania może pogłębić je lub przynieść nowe trudności. Jak sobie z tym radzić i kiedy potrzebne jest wsparcie terapeuty?

Życie nie szczędzi nam zarówno fizycznego bólu, jak i emocjonalnych cierpień. Dlatego nasze mózgi traktują te doświadczenia jako źródła ważnych informacji. I tak na przykład, jeśli spotyka mnie przykrość, to wiem, że muszę oddalić się od jakiegoś obiektu, a dyskomfort to znak, że jakaś część mego ciała wymaga troski. Ludzkie umysły są „zaprogramowane” nie tyle na unikanie bólu, co raczej jego przyczyn – to one bowiem niszczą nasz dobrostan albo uniemożliwiają dojście do siebie po trudnych przeżyciach.

piątek, 06 listopad 2015 13:42

Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą

Dodane przez

W roku 2013, roku mojego jubileuszu, odczuwałem bliskość jakiegoś nowego progu życia, a więc także potrzebę obejrzenia się za siebie i „rozliczenia się” z dróg moich rozważań i działalności pisarskiej. W ramach tego bilansu spróbowałem wybrać ze swoich książek, opublikowanych w ciągu ostatnich piętnastu lat, najważniejsze myśli i ułożyć je w odpowiednie grupy tematyczne.

Powstała w ten sposób książka, która może pełnić podwójne zadanie: z jednej strony zaoferować czytelnikom, chcącym zapoznać się ze światem moich myśli, przejrzyste kompendium, z drugiej natomiast tym, którzy szukają raczej impulsów do osobistej medytacji, przedłożyć bogaty wybór krótkich tekstów, mogących służyć na przykład jako „myśl na dany dzień”. Efektem mojego nowego przewertowania starszych książek i artykułów był początkowo jeden obszerny zbiór, który z rekomendacji mojego rodzimego wydawnictwa Lidové noviny podzieliłem na dwie części. Trzymacie właśnie w ręce część drugą. Serdeczna reakcja czytelnicza na pierwszą część, na książkę Żyć z tajemnicą, ucieszyła nas – mnie i zespół redakcyjny wydawnictwa – i umocniła w nadziei, że również ta książka, rozwijająca kolejne tematy, przyniesie wrażliwym czytelnikom podobną korzyść. 

Terapia lekami przeciwpsychotycznymi to podstawowa i zarazem najskuteczniejsza forma leczenia schizofrenii (porównywalną skutecznością charakteryzują się jedynie elektrowstrząsy). Należy ją podjąć niezwłocznie po postawieniu rozpoznania choroby i kontynuować także po ustąpieniu ostrych objawów psychotycznych (w czasie remisji), najczęściej do końca życia.

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) – sprawdzona metoda opanowania objawów psychotycznych w nowoczesnej formie

Stosowanie leków przeciwpsychotycznych  jest istotą farmakoterapii i najbardziej skuteczną formą terapeutyczną wśród pacjentów chorujących na schizofrenię. Neuroleptyki nie tylko pozwalają na opanowanie nieprzyjemnych objawów choroby, ale i zapobiegają jej nawrotowi oraz umożliwiają powrót do względnie normalnej aktywności i realizację swoich ról społecznych.

wtorek, 02 luty 2016 21:23

XXII Targi Wydawców Katolickich

Dodane przez

Targi odbędą się w dniach 7-10 kwietnia 2016 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Organizatorami Targów są Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich wraz z Zarządem Zamku Królewskiego w Warszawie, przy wsparciu Konferencji Episkopatu Polski.

Strona 1 z 3