piątek, 07 wrzesień 2012 10:25

Polski wideosłownik

Powstaje pierwszy współczesny polski słownik języka migowego – technologia wideo pozwoli zapisać także kluczowe dla migów ruch i przestrzeń.

 

Pracownia Lingwistyki Migowej, działająca przy Wydziale Polonistyki UW, od trzynastu lat prowadzi badania nad Polskim Językiem Migowym (PJM), którym posługuje się polska społeczność głuchych. Obecnie pracuje nad słownikiem PJM, co stanowi wyzwanie, ponieważ jest to język wizualno-przestrzenny, jak na razie nieposiadający formy pisemnej. Znaczenie komunikowane jest za pomocą gestu, mimiki, kierunku wzroku, a nawet całym ciałem, co sprawia, że język ten jest niezwykle ekspresyjny.

 

 

Naukowcy nagrywają, opisują i analizują więc komunikaty w języku migowym osób niesłyszących z całego kraju.  Pierwsze informacje o PJM (języku migowym) pochodzą z początku XIX wieku. Jest językiem naturalnym osób niesłyszących, w przeciwieństwie do Systemu Językowo-Migowego (SJM, języka miganego), sztucznego języka stworzonego w latach sześćdziesiątych XX wieku, który wciąż jeszcze dominuje w edukacji i mediach.

Więcej informacji i przykładowe wypowiedzi w PJM: www.plm.uw.edu.pl.

Przeczytano 7982 razy