czwartek, 20 wrzesień 2012 07:27

Łatwa nauka dla dorosłych

Dorośli szybciej i łatwiej niż dzieci uczą się języków obcych. Wyniki badań potwierdzające tę tezę zaprezentowała Sara Ferman z Uniwersytetu w Tel Awiwie podczas odbywającego się w Montrealu International Congress for the Study of Child Language.

 

Dotychczas zakładano, że jest odwrotnie. Jednak, jak udowodnili izraelscy naukowcy, dorośli szybciej dostrzegają podobieństwa i reguły rządzące językiem obcym i stosują je. Zespół Sary Ferman przeprowadził eksperyment, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 8–12 lat oraz dorośli w różnym wieku. Zastosowano w nim wymyślone reguły języka obcego, zgodnie z którymi czasowniki odnoszące się do żywego obiektu były inaczej zapisywane i inaczej wymawiane niż czasowniki odnoszące się do obiektów nieożywionych. Badanym nie zdradzono wymyślonych reguł.

 

 

Zaprezentowano im różne czasowniki wraz z tłumaczeniem, a na koniec musieli sami uzupełnić czasownikami z języka obcego podane słowa w rodzimym języku. Dorośli badani osiągnęli znacznie lepszy wynik niż dzieci. Gdy dwa miesiące później powtórzono eksperyment, okazało się, że dwunastolatki wypadły w nim znacznie lepiej niż dzieci ośmioletnie.

 

Wyniki badania potwierdzają, że dorośli łatwiej uczą się języka obcego, ponieważ szybciej dostrzegają występujące w nim podobieństwa do języka ojczystego, analizują i kojarzą fakty. Boją się jednak, że popełnią błędy i nie poprawią ich wystarczająco szybko, dzieci zaś są spontaniczne i nie zastanawiają się, czy mówią zgodnie z regułami, czy nie.

Przeczytano 8940 razy