czwartek, 27 czerwiec 2013 10:09

Mim na minach

KROSNY1W ciele mima jest wiele ciał – są jak ubrania w garderobie. Mim musi zarządzać każdą częścią ciała osobno, panować nad ciałem w niestereotypowy sposób. Dzięki temu jego mózg z większą precyzją rozsyła bodźce do mięśni.

 

Przygoda bycia mimem odkryła przede mną świat dużo szerszy i bogatszy, niż się początkowo spodziewałem. Dziś spostrzegam ciało inaczej, uważnie i świadomie. Nie tylko dlatego, że dla mima ciało jest warsztatem pracy. To w nim tworzy i kreuje, szkoli je i poznaje ograniczenia.

 

Aby stać się mimem, trzeba przejść trzy etapy kształcenia i doskonalenia. Pierwszy etap to czysty sport: wzmacniamy, rozciągamy, zwiększamy wytrzymałość ciała i szybkość reakcji, ruchu. Drugi etap, dużo ciekawszy, to osiąganie tak zwanej sprawności specyficznej wymaganej w pantomimie – chodzi o nauczenie się „zarządzania” różnymi częściami ciała w odseparowaniu od innych.

 

 Na przykład poruszać klatką piersiową tak, by głowa była nieruchoma, czy równocześnie pół brzucha wciągnąć, a drugie pół wypchnąć. Na tym etapie mim uczy się panować nad ciałem w zupełnie nowy sposób. Na co dzień wiele części ciała współpracuje ze sobą, powtarzając rutynowe czynności. W naszym mózgu tworzą się przez to pewne gotowe zespoły bodźców – gdy napina się mięsień A, to napina się również mięsień B. W pantomimie łamiemy te stereotypy i uczymy mózg rozdzielania bodźców, dzięki czemu zarządzamy każdą częścią ciała osobno. Szczególnie ważne jest usprawnienie dłoni, które „opisują” kształty nieistniejących w rzeczywistości przedmiotów. Ważne jest także panowanie nad napięciem i rozluźnieniem mięśni oraz precyzyjne panowanie nad ruchami twarzy. Wszystko to pomaga mimowi szybko nauczyć się nowych, niećwiczonych wcześniej ruchów.

 

Ostatnim etapem szkolenia mima jest opanowanie techniki pantomimy. Bazując na wcześniej zdobytej sprawności, przyszły mim uczy się wciągającego świata iluzji wizualnej.

 

IRENEUSZ KROSNY jest aktorem i mimem, specjalizuje się w pantomimie komicznej. Laureat wielu nagród polskich i zagranicznych. Od 20 lat prowadzi Teatr Jednego Mima.

 

CIALO_2013_bez_kodu

 

Cały tekst dostępny jest w wydaniu CIAŁO: i umysł i dusza

Przeczytano 59338 razy