piątek, 27 wrzesień 2013 11:32

Kto jest w ciszy

Moją medytacją jest Modlitwa Jezusowa: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami”. Mowa w niej o naszej kruchości i pragnieniu łaski, a także o miłości Boga, która nas chroni i zbawia, ponieważ jest silniejsza od naszych grzechów - mówi arcybiskup Kallistos.

 

Piotr Żak: Czy Ekscelencja medytuje?
Biskup Kallistos: Moją medytacją jest Modlitwa Jezusowa. Oczywiście, mamy modlitwę Officium Divinum, mamy zalecane modlitwy poranne i wieczorne, jednak kiedy chcę się pomodlić bardziej osobiście, intymnie, korzystam z Modlitwy Jezusowej. Lubię taką jej postać: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami”. Moja modlitwa nie trwa długo, 20–30 minut rano i nieco krócej wieczorem.

Kiedy ludzie dopiero zaczynają się modlić Modlitwą Jezusową, mówię im, że na początek wystarczy kwadrans. W niektórych klasztorach trwa ona znacznie dłużej, ale do tego trzeba dojrzeć. Kiedy powtarzam Modlitwę Jezusową, zazwyczaj siadam i biorę do ręki sznur modlitewny – ten, który leży na stole przed nami. Sznur modlitewny spleciony jest z grubych nici lub włókien,  zazwyczaj wełnianych.
Przypomina nieco katolicki różaniec, z tym że różaniec używany jest do modlitwy do Matki Bożej, zaś nasz sznur pomaga nam w Modlitwie Jezusowej. Sznur składa się zazwyczaj ze stu węzełków. Nie należy przypisywać tej liczbie jakiegoś magicznego znaczenia. Po prostu powtórzenie sto razy Modlitwy Jezusowej zajmuje od kwadransa do pół godziny, w zależności od tego, jak szybko ją odmawiamy. Generalnie jednak liczba nie ma tu jakiegoś szczególnego znaczenia, chodzi raczej o powszechne doświadczenie – gdy zajmiemy czymś ręce, wówczas jesteśmy bardziej skoncentrowani, łatwiej zachowujemy rytm modlitwy.
Modlitwę Jezusową możemy odmawiać także w sposób mniej formalny, w ciągu dnia. Dobrym momentem jest np. spacer, chwila przerwy w pracy, czekanie na  przystanku autobusowym – system komunikacji miejskiej w Oksfordzie, gdzie mieszkam, stwarza ku temu wiele możliwości...

Czy Modlitwę Jezusową można porównywać z medytacją chrześcijańską?

 

 

Zanim odpowiem na to pytanie, powiem kilka słów na temat Pisma Świętego. Całe duchowe życie zbudowane jest na Biblii. Dlatego też zanim przejdziemy do bardziej wysublimowanych, intelektualnych form modlitwy, najpierw czytamy Pismo Święte. Każdemu, kto przychodzi do mnie z prośbą o wskazanie drogi w życiu duchowym, mówię, że najpierw powinien czytać Biblię każdego dnia i że powinien ją odczytywać jako list skierowany wyłącznie do niego. Mówię też, aby starał się wykorzystywać tę lekturę w swoim życiu. Takie podejście do Pisma jest wspólne dla prawosławia i innych Kościołów chrześcijańskich.
Przejdźmy teraz do medytacji w świecie Kościoła rzymskiego. Jak wiemy, szczególnie w okresie kontrreformacji rozwinęły się różne techniki medytacji. Wystarczy wspomnieć choćby medytację ignacjańską według wskazówek Ignacego Loyoli, medytację alfonsjańską stworzoną przez Alfonsa Marię Liguori czy medytację św. Franciszka Salezego, które w znacznym stopniu opierały się na wyobraźni. Prawosławie nie rozwijało konkretnych technik medytacji. Przede wszystkim praktykowało Modlitwę Jezusową. Szczególną postacią tej praktyki jest hezychazm. Termin ten pochodzi od greckiego słowa hesychia, które oznacza ciszę, bezruch.

Kallistos (Timothy Ware), metropolita Dioklei, jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów prawosławnych. Urodził się w 1934 roku w Bath (Wielka Brytania), w rodzinie anglikańskiej. Prawosławne chrześcijaństwo odkrył jako student filologii klasycznej,filozofii oraz teologii w Londynie i Oksfordzie. Gdy miał 24 lata konwertował na prawosławie, a osiem lat później przyjął monastyczne postrzyżyny w monasterze św. Jana Teologa na Patmos. W 1982 roku został wyświęcony na biskupa. Autor książek: Kościół prawosławny; Prawosławna droga. W tłumaczeniu na język polski ukazały się też zbiory wykładów: Tam skarb twój, gdzie serce twoje; Kościół prawosławny.


CAŁY TEKST W MEDYTACJI NR 3CZYTAJ RÓWNIEŻ:  Dar „Niewiedzy” - fragment książki DARY ZEN dla chrześcijan

Przeczytano 7103 razy